why is this so damn funny?
sdhfjakhlksdjhkja..djhajhfjdhjakdhakldshdjkfahdadskljhfadsjkhfd

why is this so damn funny?

sdhfjakhlksdjhkja..djhajhfjdhjakdhakldshdjkfahdadskljhfadsjkhfd


5,506 notes
reblogged from textfromdog
originally posted by textfromdog

  1. asacatafterstring reblogged this from textfromdog
  2. badgirlinside reblogged this from goddessonthehalfshell and added:
    goddessonthehalfshell I love that damn dog! When he says IM BATDOG I just die! Lmao!
  3. goddessonthehalfshell reblogged this from badgirlinside and added:
    That’s hilarious badgirlinside!
  4. joobroo13 reblogged this from textfromdog
  5. jaimeelou32 reblogged this from textfromdog
  6. j-girl06 reblogged this from textfromdog


Theme made by Max davis.